BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC CHO Ô TÔ

Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm xe Ô tô

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm

Pham vi bao hiem
  • Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ 3 do xe cơ giới gây ra.
  • Thiệt hại về thân thể tính và mạng hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
  • Phạm vi bảo hiểm chỉ áp dụng cho những tai nạn xe cơ giới gây ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tại nạn

Các điểm loại trừ

cac diem loai tru

Theo quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới của Chính phủ và Bộ Tài Chính

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN BẢO HIỂM