Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm xe Ô tô

Bản thân chiếc xe ô tô được mua bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

Pham vi bao hiem

Công ty bảo hiểm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp:

 • Đâm va, lật đổ, rơi
 • Hỏa hoạn, cháy, nổ
 • Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên
 • Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe
 • Các rủi ro ngẫu nhiên khác

 

Các điểm loại trừ

cac diem loai tru

Thiệt hại xảy ra trong những trường hợp sau thuộc phạm vi loại trừ bảo hiểm:

 • Hành động cố ý gây thiệt hại của Chủ xe hoặc Lái xe
 • Xe không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ hợp lệ
 • Lái xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ; Lái xe có ảnh hưởng của cồn, rượu và bia và các chất kích thích khác vượt quá giới hạn cho phép của luật hiện hành
 • Xe chở chất cháy, chất nổ trái phép (không có giấy phép vận chuyển hoặc vận chuyển không tuân theo các điều kiện chuyên chở của giấy phép vận chuyển)
 • Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 • V.v.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN BẢO HIỂM